fauna-02

Přírodní park Sedmihoří - fauna

Obyvatelé živočišné říše v Přírodním parku Sedmihoří...

V oblasti Sedmihoří se pravidelně vyskytují prase divoké (Sus scrofa) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Souvislé lesní porosty jsou výhodným životním prostředím pro některé šelmy – lišku obecnou (Vulpes vulpes), kunu skalní (Martes foina) či kunu lesní (Martes martes) a jezevce lesního (Meles meles). Potravou těchto šelem jsou zvláště menší a drobní savci – veverka obecná (Sciurus vulgaris), myšice lesní (Apodemus flavicollis), norník rudý (Clethrionomys glareolus) a rejsek obecný (Sorex araneus). Sedmihoří je Úživný biotop pro velké množství ptáků. Staré porosty skýtají možnosti hnízdění datlovitých ptáků, mezi které patří strakapoud malý a prostřední (Denrocopus minor a medius) a datel černý (Dryocopus martius). Z krkavcovitých je poměrně častá sojka obecná (Garrulus glandarius) a objevuje se i krkavec velký (Corvus corax). Drobní pěvci jsou zastoupeni několika druhy sýkor rodu Parus – kromě sýkory koňadry a modřinky (P. major, P. caeruleus) je zde rozšířena i sýkora lužní (P. montanus) a parukářka (P. cristatus). Dále je zde možno vidět pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs), pěnici černohlavou, hnědokřídlou a pokřovní (Sylvia atricapilla, communis a curruca). V Sedmihoří je také možné zastihnout některé dravce a sovy, např. káně lesní (Buteo buteo), jestřába lesního (Accipiter gentilis), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), výra velkého (Bubo bubo) a kalouse ušatého (Asio otus)…

Krásná srna "albínka žijící v blízkosti Sedmihoří.

Vzacná srna "albínka" kterou lze spatřit v blízkém okolí Sedmihoří. Podle staré myslivecké pověry svatého Huberta totiž platí, že kdo zabije bílého jelena, do roka zemře.

Srnec obecný

Srnec obecný (Capreolus capreolus) je hojně rozšířený sudokopytník z čeledi jelenovití. Z evropských druhů jelenovitých je nejmenší…
Více na wikipedia

Prase divoké

Prase divoké (Sus scrofa), hovorově divočák, je velký sudokopytník z čeledi prasatovití. Jeho domovinou je velká část Evropy a Asie…
Více na wikipedia

Kuna skalní

Kuna skalní (Martes foina), v minulosti někdy nazývaná též kuna domácí,  je šelma z čeledi lasicovitých. Vyskytuje se části Evropy a v Asii, zavlečena byla do USA…
Více na wikipedia

Liška obecná

Liška obecná (Vulpes vulpes) je nejrozšířenější divoce žijící zástupce
šelem. Oblast jejího přirozeného výskytu zahrnuje Eurasii…
Více na wikipedia

Jezevec lesní

Jezevec lesní (Meles meles) je šelma z čeledi lasicovití. Obývá kromě
 severní Skandinávie celou Evropu, Krétu, Blízký východ…
Více na: wikipedia

Veverka obecná

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) je středně velký hlodavec z čeledi veverkovitých (Sciuridae) obývající široké území v rozmezí od západní…
Více na: wikipedia

Myšice lesní

Myšice lesní (Apodemus flavicollis) dříve též myšice žlutohrdlá je středně velký hlodavec z čeledi myšovitých (Muridae). Obývá převážně…
Více na: wikipedia

Norník rudý

Norník rudý (Myodes glareolus, synonymum Clethrionomys glareolus), dříve též hraboš lesní, hraboš rudý, je hlodavec…
Více na: wikipedia

ptactvo-07-07

Ptactvo v Sedmihoří

Strakapoud malý

Strakapoud malý (Dendrocopos minor), někdy nazývaný stráček, je malý pták z čeledi… 
Více na: wikipedia

Datel černý

Datel černý (Dryocopus martius) je velký druh šplhavce z čeledi datlovitých (Picidae)… 
Více na: wikipedia

Sojka obecná

Sojka obecná (Garrulus glandarius) je pták velikosti holuba z čeledi krkavcovití. Vyskytuje se v různých…
Více na: wikipedia

Krkavec velký

Krkavec velký (Corvus corax) je velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je největším…
Více na: wikipedia

Sýkora koňadra

Sýkora koňadra (Parus major) je malý druh pěvce z čeledi sýkorovitých. Je největším…
Více na: wikipedia

Sýkora modřinka

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) je malý sýkorovitý pěvec. Menší než sýkora koňadra…
Více na: wikipedia

Sýkora lužní

Sýkora lužní (Poecile montanus, dříve Parus montanus) je malý druh pěvce z čeledi…
Více na: wikipedia

Sýkora parukářka

Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus, dříve Parus cristatus) je malý druh pěvce z čeledi…
Více na: wikipedia

Pěnkava obecná

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) je malý pěvec z čeledi pěnkavovitých. Je široce rozšířená…
Více na: wikipedia

Pěnice černohlavá

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla, lidově také „černohlávek“) je malý zpěvný pták z čeledi…
Více na: wikipedia

Káně lesní

Káně lesní (Buteo buteo), známá také pod starším názvem káně myšilov, je středně velký druh dravce…
Více na: wikipedia

Jestřáb lesní

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) je středně velký druh dravce z čeledi jestřábovitých…
Více na: wikipedia

Výr velký

Výr velký (Bubo bubo) je velký druh sovy z čeledi puštíkovitých (Strigidae). Často je mu přezdíváno…
Více na: wikipedia

Kalous ušatý

Kalous ušatý (Asio otus) je středně velký druh sovy z čeledi puštíkovitých hnědého a černého…
Více na: wikipedia

Labuť velká

Labuť velká (Cygnus olor) je velký vrubozobý pták z čeledi kachnovitých. Labuť velká patří mezi…
Více na: wikipedia

Luňák červený

Luňák červený (Milvus milvus) je středně velký dravec z čeledi jestřábovitých.Většinu… 
Více na: wikipedia

Kachna divoká

Kachna divoká (Anas platyrhynchos), zvaná také březňačka, je pták z čeledi kachnovitých. Patří mezi…
Více na: wikipedia

Kos černý

Kos černý (Turdus merula) je pták žijící v celé Evropě a v jižní Asii, který byl introdukován i do…
Více na: wikipedia

ryby-08

Obyvatelé vod a mokřadů v Sedmihoří

Kapr obecný

Kapr obecný (Cyprinus carpio) je sladkovodní paprskoploutvá ryba z čeledi kaprovití… 
Více na: wikipedia

Lín obecný

Lín obecný (Tinca tinca) je nativním druhem Evropy a částí západní Asie.Samec lína dosahuje…
Více na: wikipedia

Ropucha obecná

Ropucha obecná (Bufo bufo, Laurenti, 1768) je obojživelník z čeledi ropuchovití…
Více na: wikipedia

Skokan hmědý

Skokan hnědý (Rana temporaria) je druh evropské žáby z čeledi skokanovití. Žije ve…
Více na: wikipedia

Užovka obojková

Užovka obojková (Natrix natrix) je nejedovatý had z čeledi užovkovitých (Colubridae)…
Více na: wikipedia

Bobr evropský

Bobr evropský (Castor fiber) je až metr dlouhý, zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým…
Více na: wikipedia

Translate »