flora-01

Přírodní park Sedmihoří - Vegetace

Metlička křivolaká

Metlička křivolaká (Avenella flexuosa, resp. Deschampsia flexuosa) je druh lesní trávy z čeledi lipnicovitých. Metlička křivolaká je drobná…
Více na: wikipedia

Brusnice borůvka

Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) je léčivá rostlina z čeledi vřesovcovitých, rodu brusnice, která je známá pod lidovým názvem borůvka…
Více na: wikipedia

Vřes obecný

Vřes obecný (Calluna vulgaris), lidově nazývaný břes, břasa, erika, řes, jindavec, chvojčina, břesňák, hnidavec, hyndavec…
Více na: wikipedia

Chlupáček zední

Chlupáček zední (Pilosella officinarum), též známý jako jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), je vytrvalá žlutě kvetoucí…
Více na: wikipedia

Kociánek dvoudomý

Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) je vytrvalá, asi 7–30 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem. Kvete v květnu a červnu…
Více na: wikipedia

Jestřábník zední

Jestřábník zední (Hieracium murorum) je středně vysoká žlutě rozkvétající planě rostoucí rostlina, druh z velmi bohatého rodu…
Více na: wikipedia

Náprstník velkokvětý

Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) je vytrvalá a prudce jedovatá rostlina z čeledi jitrocelovité (Plantaginaceae)…
Více na: wikipedia

Smilka tuhá

Smilka tuhá (Nardus stricta) je druh rostliny z čeledi lipnicovité, tedy trávy, a jediný druh rodu smilka.Je to výrazně trsnatá…
Více na: wikipedia

Hnilák smrkový

Hnilák smrkový (Monotropa hypopitys) je vytrvalá, vzrůstem nižší bylina bez chlorofylu, která získává výživné látky mykorhizou…
Více na: wikipedia

Kapraď samec

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas) je obecně známý druh kapradin z čeledi kapraďovité (Dryopteridaceae)…
Více na: wikipedia

!Chráněné rostlinné druhy v Sedmihoří!

Zimostrázek alpský

Zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) je nízký, vždyzelený polokeř rostoucí jak ve volné přírodě, tak občas i v okrasných…
Více na: wikipedia

Vřesovec pleťový

Vřesovec pleťový (Erica carnea) je nízký stálezelený keř z rodu vřesovec. Je pěstován jako okrasná dřevina. Kvete růžově…
Více na: wikipedia

Bělozářka liliovitá

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), je jednoděložná rostlina z čeledi chřestovitých (Asparagaceae)…
Více na: wikipedia

Prha arnika

Prha arnika (Arnica montana), nazývaná též arnika horská nebo prostě arnika, je vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovité…
Více na: wikipedia

Plavuň vidlačka

Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) je obecně známý zástupce plavuní z čeledi plavuňovité (Lycopodiaceae) vyskytující se i na území ČR…
Více na: wikipedia

Copyright © 2022 Ondřej Šíra – www.siraondrej.cz – www – design – reklama

Translate »