Přírodní park Sedmihoří

Vítejte v tajemném a magickém území prastarých Keltů...

Historie
Turistika
Geologie
Les
Fauna
Flóra

Toto krásné místo se nachází na území stejnojmenné vrchoviny mezi městy Horšovský Týn a Bor. Převážně zalesněné území je tvořeno depresí obklopenou z jižní, západní a severní strany věncem jedenácti vrcholů, z nichž nejvyšší jsou Racovský vrch (619 m n. m.) a Chlum (609 m n. m.). Okrajové části parku tvoří zemědělské plochy a rybníky. Na území parku lze nalézt dobře vyvinuté formy zvětrávání žuly. Rašelinné a bažinné biotopy jsou chráněny v přírodní památce Racovské rybníčky. Jedná se o zalesněné území, které je obklopeno sedmi vrcholy s nadmořskou výškou mezi 550 a 600 m. Na území parku lze nalézt dobře vyvinuté formy zvětrávání žuly. Prochází tudy naučná stezka. Naučná stezka podává v okruhu 10 km na 12 zastávkách informace nejen přírodě Sedmihoří, ale i o geologii a historii území. Naučná stezka vás seznámí s vývojem reliéfu krajiny v závislosti na geologické stavbě a klimatických podmínkách, seznámení s vegetací a zvířenou, historií osídlení, s tradičními řemesly a se způsobem současného lesního hospodářství. Více se o naučné stezce dočtete v sekci „turistika“ nebo „historie“

Největším lákadlem na trase naučné stezky je místo zvané U ručiček. Podle staré legendy se zde setkali se svými vrchovatě naloženými povozy dva do té doby nesmiřitelní sedláci. Na úzké lesní cestě ale ani jeden nechtěl uhnout stranou, aby druhému umožnil průjezd. Když hádka dosáhla vrcholu, oba sedláci shledali, že bez vzájemné spolupráce se nehne z místa ani jeden z nich. A tak se stalo, že předchozí nepřátelství šlo stranou a sedláci si podali ruce na usmířenou. A protože to bylo gesto tak významné, nechali pravice napřažené ke stisku na usmířenou do balvanu vytesat.

Proč navštívit Přírodní park Sedmihoří?

Flóra a fauna na každém kroku...

V Sedmihoří  je možné zpozorovat místní zvířecí obyvatele. Více
se dozvíte v sekcích „Flóra a Fauna„. Foto: Luňák hnědý.

Tajuplné příběhy skalních ůtvarů...

Sedmihoří je plné nejrůznějších skalních ůtvarů. Foto: „kámen U ručiček“ – příběh dvou sedláků, kteří se zde usmířily.

Historie od dob pravěku po současnost...

Vydejte se do krásné přírody po stopách našich pradávných předků
…více v sekci „Historie„. Foto: Keltská dýka.

Příroda plná barev a života v Sedmihoří

Vegetace na Písečném vrchu (502 m n. m.) - podzim 2023

Zajímavosti z Přírodního parku Sedmihoří.

Přírodní park Sedmihoří není jen o prastarých dobách železné či bronzové ale historie vypovídá i o druhé světové válce ...

Tajemná hlava kyklopa.

Srub Mířkov - věznění zajatců.

Havárie letadla - ww2 - 1940.

Francouzské cesty.

Žulová fantazie.

Magické starodávné cesty.

Tento magický skalní útvar „kyklop“ můžeme nalézt po našich toulkách v přírodním parku Sedmihoří na jížní straně Písečného vrcholu. Tento skalní útvar zcela probuzuje lidskou fantazii a vybízí k úvahám, zda je tento němý svědek dávných dob dílem lidské ruky a nebo je to
umění matky přírody. Tajuplný kamenný útvar je vysoký cca. 3 metry a v terénu kousek pod Písečným vrchem je zcela nepřehlédnutelný. Objekt připomíná hlavu kyklopa, která má vystouplé lícní kosti a zřetelné rozdělení mozkových hemisfér.

Od roku 1942 do konce druhé světové války bylo Sedmihoří cílem deportací francouzských a Polských zajatců. Ti stavěli v Sedmihoří lesní cesty, aby vytvořili dopravní síť umožňující lepší těžbu a zpracování dřeva určeného pro tzv. Třetí říši. Polští a Francoužští zajatci bydleli v tomto srubu nedaleko Hájenky, který se dochoval v původní podobě. V dubnu 1945 se zajatci vydali ze srubu Mířkov, který jim dosud sloužil jako příbytek, na cestu na Přimdu, kde se připojili k pochodu smrti. V Tachově je památník 232 obětem pochodu smrti v roce 1945.

Tragický pád Německého letadla letícího od letište Líně Focke-Wulf Fw 58 patřící letecké škole Sch./FAR 13 který havaroval 5. prosince 1940 v oblasti dnešního přírodního parku Sedmihoří severně od Horšovského Týna do jednoho z vrcholů.
Na palubě stroje zahynuli:
Fw. Gottfried Haberlander /Instruktor letecké školy/
Fw. Bernhard Haarbach
Gefr. Johann Mertl
Gefr. Herbert Hose
Letci byli pohřbeni na Ústředním hřbitově v Plzni.

Zajatecká nucená  práce Francouzských a Polských zajatců jistě nebyla lehká, cesty byly z místních kamenů byly ručně skládány a štětovány. Kameny jsou pokládány na výšku vedle sebe, vyklínovány drobnějšími kameny a nakonec jsou mezery zasypány kamennou drtí. Výsledek a jeho stav po více jak 80 letech si můžete vyzkoušet na východní straně vrcholu Racov. V dubnu 1945 se zajatci vydali ze srubu Mířkov, který jim dosud sloužil jako příbytek, na pochod smrti do Tachova přes Přimdu. 

V roce 1994 byl v této oblasti vyhlášen přírodní park Sedmihoří. Jedná se také o významnou archeologickou lokalitu. Mezholezská vrchovina je tvořena hlubinnými vyvřelými žulami. Pohoří je sopečného původu, avšak jsou dvě teorie jeho vzniku. První říká, že jde o několik samostatných pozůstatků vulkánů, druhá teorie naznačuje, že pohoří je zbytkem jednoho mohutného supervulkánu. Pro Sedmihoří je charakteristické mrazové zvětrávání. Žula zde zvětrává do podoby mrazových srubů, pseudokarů nebo skalních mís. 

Putování v přírodním parku Sedmihoří je úzce propojeno s velmi starými cestami, které vypadají jako z pohádky a stezkami, které byly využívány již od pravěku po současnost, jako dopravní tepny sloužící pro dopravu těženého kameniva a dřeva či jako tranzitní cesta na jednotlivé vrcholy Sedmihoří, v období kdy tyto vrcholy měly funkci „strážišt“ Jakmile se napojíte na takovouto cestu, ztratíte pojem o čase a v kombinaci mnoha kamenných útvarů se ocitnete v dobách dávno minulých. 

Kde najdete Přírodní park Sedmihoří...

Cílem tohoto portálu  Sedmihori.cz  je zmapovat jeho historii, faunu a flóru a mnoho dalšího pro každého, kdo by toto magické místo chtěl navštívit nebo se jen něco  zajímavého dozvědět. Tyto internetové stránky jsem vytvořil  jako můj dobrovolný srdcový projekt ve svém volném čase a za vlastní náklady pro dobro všeho a všech. Pokud chcete přispět fotografiemi či informacemi k jeho dalšímu růstu, prosím kontaktujte mne na: ondra.sira@seznam.cz  nebo můžete přispět na provoz stránek
libovolnou částkou na bankovní účet 2883149093/0800 do zrávy uveďte „DAR“ Děkuji moc.

Jak se správně chovat v Přírodním parku Sedmihoří!

NS Sedmihori- vystrazna tabule
Přesunout se na začátek
Translate »